Aluminijske konstrukcije


Imamo preko 100m aluminijske dekorativne konstrukcije "MILOS" i "EUROPODIUM.
ELEMENTI SU 30cm x 30cm, DUŽINA OD 1m, 2m I 3m.

Imamo i razne kutne elemente pa smo u mogućnosti složiti rampe raznih dužina i oblika.

“FANTEK 106” NOSEĆI STUPOVI – DO 6,5m VISINE I 250kg NOSIVOSTI
“FANTEK 104” NOSEĆI STUPOVI – DO 5m VISINE I 150kg NOSIVOSTI
Nekoliko manjih stupova do 4m visine i različitih nosivosti.

KROVNE KONSTRUKCIJE:
8m x 6m – 6,5m VISINE
9m x 7m – 6,5m VISINE
9m x 7m – 4,5m ILI 5,5m VISINE

Ako postoji potreba u mogućnosti smo osigurati krovne konstrukcije i većih dimenzija.